Wakacje chcielibyśmy przeżyć bez przykrych niespodzianek. Nic tak nie irytuje, jak urlop zepsuty z powodu jakiegoś nieoczekiwanego zdarzenia. Psuje się auto, odwołują lot albo sinice uniemożliwiają kąpiel w morzu!

Czasem szwankuje nam zdrowie. Pół biedy jeśli to zwykła angina, ból zęba lub jelitówka. Bywają jednak przypadki, że przytrafia się nam coś poważniejszego i lądujemy na SOR-ze a potem w szpitalu. Należy w tym miejscu rozróżnić miejsce takiego zdarzenia: Polska czy inny kraj.

W granicach Unii Europejskiej jesteśmy w uprzywilejowanej sytuacji gdyż pomocna okazuje się Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego zwana EKUZ. Należy ją bezwzględnie wyrobić w najbliższym oddziale NFZ dla każdego z członków rodziny oddzielnie https://www.ekuz.nfz.gov.pl/hidden_main_page/info_ekuz

Uprawnia ona obywateli Polski do takiej samej opieki medycznej jak obywatele kraju, w którym zachorowaliśmy. Rozliczenie finansowe za PODSTAWOWE usługi medyczne nastąpi pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia, a danym krajem. Niemniej jednak jest kilka kluczowych kwestii, które są BARDZO WAŻNE:

PODSTAWOWE USŁUGI MEDYCZNE

Pamiętajmy, że w różnych krajach obowiązują inne kryteria podstawowych usług medycznych. To co jest refundowane w Polsce może nie być refundowane w Irlandii np. usługi stomatologiczne. Może się zdarzyć, że trafimy na pogotowie ze złamaną nogą we Włoszech i będziemy musieli dopłacić do znieczulenia lub gipsu. Nie sposób jest opisać w tym miejscu poszczególnych zakresów w danym kraju ale należy o tym pamiętać i się przygotować.

AKCJA RATOWNICZA

W wielu krajach koszty akcji ratunkowych np. zwiezienie rannego ze stoku, poszukiwanie w górach czy akcja na morzu, wiążą się z prywatnym pokryciem wszystkich kosztów. I tak na przykład akcja poszukiwawcza zaginionego turysty w austriackich górach kosztuje minimum 15.000 PLN a transport rannego po złamaniu nogi przy użyciu śmigłowca ponad 40.000 PLN.

PRACA ZA GRANICĄ – KARTA NIE DZIAŁA!

Karta EKUZ nie uprawnia nas do korzystania z usług medycznych refundowanych przez polski NFZ jeśli PRACUJEMY ZA GRANICĄ!!!  W związku z powyższym osoby pracujące w innym państwie członkowskim UE/EFTA, które zgodnie z przepisami podlegają właściwości tego państwa w zakresie zabezpieczenia społecznego, posłużą się w sposób bezprawny kartą EKUZ i będą obowiązane do zwrotu kosztu świadczeń rzeczowych nienależnie sfinansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Karta działa jedynie do momentu podjęcia pracy!

Kartę taką można wyrobić zupełnie za darmo i należy przestrzegać czasu jej ważności. Zwykle okres ważności wynosi od 3 do 5 lat ale osoby bezrobotne otrzymają taką kartę jedynie na 2 miesiące.

Bezwzględnym uzupełnieniem każdej podróży za granicę powinna być indywidualna polisa turystyczna. Jej zakres i sumy ubezpieczenia mogą być bardzo różne i powinny zależeć od miejsca pobytu oraz NASZEGO OBECNEGO STANU zdrowia.

O CZYM MUSIMY PAMIĘTAĆ PRZY WYBORZE POLISY TURYSTYCZNEJ

  • jeśli ktoś ma cukrzycę, astmę czy inne schorzenia przewlekłe powinien wybrać opcję „choroby przewlekłe” ponieważ jeśli trafi do szpitala z tego właśnie powodu MOŻE NIE OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIA
  • jeśli zamierzamy jeździć na rowerze, nurkować, biegać po górach itd. należy wybrać opcję „sporty ekstremalne” ponieważ jeśli jakiś wypadek zdarzy się poza ścieżką rowerową czy basenem może być traktowany jako sport ekstremalny i możemy nie otrzymać świadczenia

Niezbędnikiem każdej podróży zagranicznej powinny być: KARTA EKUZ oraz POLISA. Dzięki temu oprócz przykrej niespodzianki psującej urlop, UNIKNIEMY TEŻ OGROMNYCH KOSZTÓW, które mogą sięgać dziesiątki tysięcy złotych.