Ryszard Andrzej Drążek

Przez wiele lat zajmowałem się pomocą w odzyskiwaniu odszkodowań. Od 3 lat POMAGAM UBEZPIECZAĆ i dzielę się swoją wiedzą z tymi, którzy poszukują polis życiowych, majątkowych oraz komunikacyjnych. Widziałem wiele przypadków, w których polisy były nieważnie zawarte, miały źle dobrane sumy ubezpieczenia czy też nie zabezpieczały ważnych obszarów konkretnego człowieka – np. niezdolność do życia i pracy w przypadku jedynego żywiciela rodziny. Z tych właśnie powodów podejmuje działania edukacyjne aby jak największa liczba Polaków posiadała podstawową wiedzę z zakresu ubezpieczeń.

  • angażuję klienta w celu prawidłowego doboru ubezpieczenia zamiast sprzedaży ubezpieczenia bez świadomości klienta
  • konsoliduję polisy w celu obniżenia ceny za poszczególne ubezpieczenia
  • określam rzeczywiste potrzeby Klienta i weryfikuję je w oparciu o Ogólne Warunki Ubezpieczeń czyli tzw. OWU