Jerzy Błochowiak
Dyrektor ds Sprzedaży w S7Health oraz Członek Wielkopolskiego Klubu Kapitału

Z uwagi na swoją pracę i doświadczenie życiowe byłem bardzo wymagający podczas doboru polisy. Na spotkaniu Ryszard Drążek starannie analizował moje potrzeby i zweryfikował moje oczekiwania w stosunku do realiów ubezpieczeniowych np. czasu trwania polisy. Doceniam i polecam jego profesjonalizm i doświadczenie ubezpieczeniowe!
Paweł Kardach
Przed podpisaniem umowy Pan Ryszard Drążek szczegółowo opisał zalety oraz niedoskonałości związane z ubezpieczeniem, odpowiedział na wszystkie moje pytania, rozwiał także wątpliwości dotyczące opieki już po podpisaniu ubezpieczenia. Wynikały one z doświadczeń z innymi ubezpieczeniami, które posiadam. Nie spotkałem się do tej pory z tak wysoką empatią cechującą osobę,która oferowała mi produkt ponieważ większość sprzedawców dąży do zamknięcia umowy, natomiast Pan Ryszard był żywo zainteresowany moim trybem życia oraz rzeczywistymi ryzykami, które podejmuję w życiu i pod tym kątem dopasował dla mnie ubezpieczenie. Duża wiedza i doświadczenie związane z ubezpieczeniami, posiadane zdolności interpersonalne oraz pasją z jaką Pana Ryszard udziela informacji, czynią go prawdziwym profesjonalistą, z którym chce się współpracować.
Waldemar Krzak
Associate Director w UBS Poland
Małgorzata Krzak
Nauczyciel Matematyki w SP47 Wrocław
Ponieważ agent ubezpieczeniowy pracuje z ludźmi, niezwykle ważne są jego predyspozycje osobowościowe. Musi być to człowiek komunikatywny, otwarty, wzbudzający zaufanie, potrafiący słuchać oraz umiejący wytłumaczyć każdej osobie wszystkie ważne dla niej zagadnienia (dla nas była to wartość domu letniskowego w stosunku do sumy ubezpieczenia). Zauważyliśmy, że Pan Ryszard Drążek aktywność koncentruje nie tylko na pozyskiwaniu nowych klientów i podpisywaniu z nimi umów, ale także na rzetelnym wywiązywaniu się ze swoich zadań.
Jako klienci jesteśmy niezwykle zadowoleni nie tylko ofertą, którą otrzymaliśmy ale też szybkim omówieniem innych opcji w jasny i przejrzysty sposób. Wiadomo, że nie wszystkie informacje klient znajdzie w polisie na pierwszy rzut oka, także natychmiastowe wyjaśnienie wątpliwości znajdujących się w praktycznie każdej polisie sprawiają wrażenie kontaktu z osobą znającą się na rzeczy.